Inschrijven
Schrijf u nu GRATIS in op INTERMEDINET. Het landelijk communicatieplatform voor zorgverleners!

Privacy verklaring

Van:
Intermedinet BV
Gevestigd te:
Eindhoven

Contactgegevens:


Intermedinet BV
Noord Brabantlaan 1A
5652 LA Eindhoven
tel: 040 - 250 4628 (werkdagen tussen 9:00 en 17:00)
e-mail: admin@intermedinet.nl
KvK:  60614536
Functionaris persoonsgegevens: J.Khoury
e-mail: jkhoury@intermedinet.com

In het kader van onze dienstverlening verzamelen wij persoonsgegevens waarmee wij zorgvuldig willen omgaan.

Hierna gaan wij achtereenvolgend in op de achtergrond en doeleinden van deze gegevensverwerking, het verzoek om instemming, de rechten die u jegens Intermedinet  kunt uitoefenen met betrekking tot deze gegevens, de beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen, de bewaartermijnen, specifieke contactgegevens voor informatie over het privacy beleid alsmede de gevolgen die intreden als u de gevraagde toestemming niet verstrekt of intrekt.

Achtergrond en doeleinden gegevens verstrekking:

Indien u onze website bezoekt om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over de dienstverlening, de daaraan verbonden kosten of de procedures, kunt u gegevens achterlaten die worden verzameld. Wij verwijzen daartoe naar de onderstaande cookieverklaring.

Indien u vragen stelt aan onze organisatie bijvoorbeeld via het e-mail adres worden uw contactgegevens en de gegevens die u in uw mailbericht vermeldt verwerkt. Voor algemene vragen kunt u volstaan met een contactadres en voornaam.

Indien u aanvragen (zoals bijvoorbeeld voor een account voor Intermedinet), al dan niet via deze website indient, zal de organisatie de persoonsgegevens die op het aanvraagformulier staan vermeld en die u zelf toevoegt, verwerken. Met het oog hierop adviseren wij u niet meer gegevens, over uzelf of andere betrokkenen,  te verstrekken dan die waarom expliciet wordt gevraagd. Vervolgens (indien u diensten afneemt) zal Intermedinet de gegevens verwerken die u plaatst en via de accounts beschikbaar maakt voor andere gebruikers.

Deze aanvragen vormen een onderdeel van een overeenkomst tussen de Gebruiker van Intermedinet en Intermedinet waarvan de inhoud onder andere in de Gebruikersovereenkomst als vermeld op de website wordt bepaald. Voor zover nodig en vereist wordt bovendien de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd van de betrokkenen (veelal de aanvragers) om de verstrekte gegevens te verwerken.
Deze toestemming wordt via het aanvraagformulier van u gevraagd door middel van het aanvinken van de daarop aangegeven digitale positie. In de Gebruikersovereenkomst staat precies omschreven waarvoor Intermedinet welke gegevens opvraagt. Wij adviseren u om deze overeenkomst eerst geheel door te lezen alvorens u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens verleent.

De gegevens die aan de betrokkenen worden gevraagd worden gebruikt om:
-Een account voor Intermedinet aan te maken;
-Het ondersteunen van het berichtenverkeer via Intermedinet;
-Het factureren en laten afhandelen van betalingen;
-Het behandelen van klachten en verzoeken met betrekking tot de persoonsgegevens.


Aan wie worden de gegevens doorgegeven of verwerkt?

Persoonsgegevens doorgegeven aan en verder verwerkt door:
-CloudVPS
-Yourhosting


 Gevolgen van het niet verstrekken of intrekken van de toestemming tot gegevensverwerking:

Indien geen gegevens of onvolledige gegevens  worden verstrekt, zal de afhandeling van aanvragen, vragen en verzoeken niet behandeld kunnen worden respectievelijk aanzienlijk langer duren vanwege de extra administratieve lasten en het postverkeer.
Indien geen goedkeuring voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gegeven, zal de gebruiker zeer beperkt gebruik kunnen maken van het digitale netwerk.

Beveiligingsmaatregelen:

Intermedinet heeft als beleid om niet meer over een persoon te vragen dan strikt noodzakelijk.
Dientengevolge worden geen privé adressen of overige gegevens gevraagd, betrokkenen uitdrukkelijk geadviseerd om geen gegevens over zichzelf  of een andere betrokkene te verstrekken waarom niet expliciet in het formulier of anderszins wordt gevraagd en in ieder geval geen BSN etc te verstrekken.
Gegevens worden na beëindiging van de overeenkomst of een account zo snel als mogelijk gewist.
Communicatie over/met  betrokkenen vindt uitsluitend plaats via het beveiligde communicatieplatform dan wel worden (dubbel) versleuteld verstuurd.
Intermedinet neemt daarvoor de toepasselijke NEN normen in acht.
Nadat u aangemeld bent zal vanuit Intermedinet met u gecommuniceerd worden via het door u opgegeven e-mail adres.

Intermedinet heeft bovendien de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
-De verbinding verloopt via een versleutelde verbinding.
-De versleuteling gebeurt met een ssl certificaat met Extended Validation (EV) waardoor er een groene adresbalk verschijnt met daarin Intermedinet B.V. (NL). Hierdoor weet u dat u op de juiste site bent.
-De berichten, besprekingen en chatberichten worden versleuteld opgeslagen.Deze worden allemaal automatisch verwijderd. De berichten en patientbesprekingen na 3 maanden, de chatberichten na 7 dagen.
-Ook de encryption key is versleuteld opgeslagen.
-Database, encryption key en  applicatie zijn alle drie op verschillende locaties opgeslagen.
-De servers staan achter een firewall
-Er vindt dagelijks een vulnerability scan van de site plaats om zwakheden voor hacking  van de site vroeg op te sporen en te kunnen verhelpen.
-De hosting partij is Cloud VPS en voldoet aan de NEN 7510 norm.


 Bewaartermijnen:

Eventuele persoonsgegevens in relatie tot een algemene vraag van een betrokkene die verder geen lid is of wordt van Intermedinet worden na  30 dagen verwijderd. Dit betekent dat alle mails die via het contactformulier binnenkomen automatisch worden verwijderd na 30 dagen.

Persoonsgegevens met betrekking tot gebruiker  worden binnen 30 dagen na beëindiging van de account verwijderd. Evt. gegevens nodig voor de belastingdienst zoals facturen worden bewaard tot 7jaar na die datum. Voor de overige situaties wordt verwezen naar de Gebruikersovereenkomst https://www.intermedinet.nl/terms/

Toestemming, het intrekken daarvan:

In de aanvraag formulieren wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd tot het verwerken van de daarin vermelde persoonsgegevens en tot het verwerken van persoonsgegevens die naar aanleiding en in het kader van de aanvraag, de afwijzing of toewijzing daarvan beschikbaar komen.

U kunt de toestemming tot het verwerken van deze gegevens te allen tijden intrekken door een concreet verzoek te richten aan: admin@intermedinet.nl
Een mogelijk gevolg is wel dat u zelf niet meer actief via dit platform kunt communiceren. Intermedinet sluit iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of nadelige gevolgen ten gevolge hiervan uit.
 
Vragen of verzoeken in relatie tot privacy (bezwaar, correctie en verwijdering etc):

U kunt Intermedinetverzoeken om een opgave te doen van over u verwerkte persoonsgegevens en om correctie dan wel het verwijderen van deze gegevens.
U heeft recht op data portabiliteit zolang de gegevens nog bij Intermedinet in het bezit zijn (berichten, patiëntenbesprekinge, chat berichten en emailverkeer via het contactfomrulier worden automatisch verwijderd) en in bepaalde gevallen recht op vergetelheid.
U kunt klachten over de gegevensverwerking van onze organisatie indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over deze verklaring, uw rechten als betrokkene dan wel een verzoek (bezwaar) wenst in te dienen omtrent over uw verwerkte persoonsgegevens, kunt u daartoe het volgende e-mailadres gebruiken: admin@intermedinet.nl

Cookieverklaring:

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze website kunne wij via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Uw IP-adres;
Uw cookie-ID;
Uw webbrowser;
Uw locatie;
De webpagina's die u op onze websites bezoekt;


Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de functionaliteit van de website, voor meer gedetailleerde informatie voor Gebruikers verwijzen wij naar artikel 8 van de Gebruikersovereenkomst.  


Melding datalekken:

Wij verzoeken u vriendelijk om ons het volgende onverwijld te melden:
-Een vermoeden van een data-lek in de digitale omgeving van Intermedinet;
-Misbruik, diefstal van uw wachtwoord (eventueel ook indien u dit wachtwoord tevens heeft gebruikt bij een andere organisatie alwaar een data-lek is opgetreden dat gevolgen heeft voor dit wachtwoord).


Wijziging privacy verklaring:
Intermedinet behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen.

Contactgegevens

Intermedinet BV
Noord Brabantlaan 1A
5652 LA Eindhoven
tel: 040 - 250 4628 (werkdagen tussen 9:00 en 17:00)
e-mail: admin@intermedinet.nl
KvK:  60614536
BTW nr: NL853984013B01
Functionaris persoonsgegevens: J.Khoury
e-mail: jkhoury@intermedinet.com